Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8
86-200 Chełmno
tel. 56 686 07 39
fax. 56 686 41 07
e-mail: zumchelmno@wp.pl

Oferujemy Państwu:
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- Selektywną zbiórkę odpadów
- Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
- Odbiór odpadów ciekłych
- Letnie i zimowe utrzymanie dróg
- Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg
- Usługi podnośnikiem koszowym, ładowarkami czołowymi teleskopowymi, wywrotkami, hakowcami
- Usługi ślusarskie i spawalnicze
- Zakuwanie przewodów hydrauliki siłowej
- Usługi obejmujące naprawę samochodów

Prowadzimy Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych- RIPOK
oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- PSZOK

 

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 8
86-200 CHEŁMNO

56 686 07 39
56 686 41 07

www.zumchelmno.com.pl